scifaiku planet
- home - read it write it share it credits
---
- what is scifaiku? * feedback * haiku
.
 
English - Swedish
SciFaiku Planet Logo

SciFaiku Manifest
saifaiku -- in katakana

SciFaiku är en ny uttrycksform för science fiction, distinkt och kraftfull. Den koncentrerar mänsklig insikt, teknologi och framtidsvisioner i ett fåtal rader.

SciFaiku har utvecklats från amerikansk haiku. Vanligen består ett poem av cirka 17 stavelser fördelade på tre rader. Haikustandard är 5 resp 7 resp 5 stavelser per rad, men i SciFaiku är det bara en riktlinje. Fler stavelser är tillåtna om de verkligen kan motiveras. Färre stavelser eller rader är bra så länge poemet bär fram budskapet. Rim är tillåtna om de inte är påträngande och stör. Traditonell haiku handlar om naturen. SciFaiku handlar om science fiction. Formen är inspirerad av haiku men friare och öppen för utveckling och experiment.

Genren strävar efter enkel skönhet och klara, knappa uttrycksformer. Den är koncentrerad och elegant. Det är oftast rättframma beskrivningar, abstraktioner och metaforer undviks. Läsaren får själv dra slutsatserna. Det gäller att överföra en känsla av omedelbarhet - att fånga ett ögonblick och ge läsaren en känsla av närvaro.

SciFaiku innhåller ofta ett tekniskt ord, som ger inramningen för poemet och riktar in läsaren, tex rymd, robot, genetik eller laser. Varje poem bör utspelas i science fictionmiljö och även göra någon form av iakttagelse i den miljön. Tekniska ord innehåller ofta många stavelser vilket gör det svårt att hålla poemen korta. Därför är det tillåtet att överskrida gränsen på 17 stavelser, i synnerhet om poemet innehåller ett långt ord. Försök hitta en kortare synonym, men inte om det grumlar klarheten eller stör känslan i poemet. Ibland skrivs SciFaiku i serier. De första kan etablera miljön som underförstås i de följande. Alla skall dock kunna läsas var och för sig om sammanhanget är känt.

En av de mest fascinerande egenskaperna hos science fiction är dess förmåga att ge djup insikt om människors villkor. Det kan göras även om ämnet är datorer eller utomjordingar. SciFaiku tillåter en beskrivning av tankar och känslor hos de som skildras i ett poem.

Skriv SciFaiku! Dela SciFaiku med dina vänner! Skapa dina egna SciFaiku web sites! Ha ett SciFaiku party!

Långtidsarbetslös.
äntligen - ett jobb,
gräva kanaler på Mars.

Long unemployed.
At last - work,
digging channels on Mars.

Asteroider verkar solida
men deras drömmar
är eteriska.

Asteroids seem solid
but their dreams
are ethereal.

På stormarknader
märks toaletter
efter släkte, inte kön.

In supermarkets
toilets are marked
by species, not gender.


Many, many thanks to Eva Eriksson for translating this page and for her 3 poems presented here.

 
Home · what is scifaiku? · read it · write it · share it
credits · feedback · haiku
 
www.scifaiku.com   © 1998 Tom Brinck. All rights reserved.